Zapojenie prekríženého UTP kábla s konektormi RJ45

Prekrížený UTP kábel je použiteľný na prepojenie 2 PC bez HUB-u , SWITCH-u. Prepojenie dvoch HUB-ov, SWITCH-ov, ktoré nemajú konektor alebo prepínač na UpLink.

Konektor RJ-45
        
Tabuľka označení signálov a príslušných čísel na oboch stranách

PC1
PC2
ozn.   č.   far ba     č.   ozn.
TX+ 1  oranžovo biela  3 RX+
TX- 2 oranž ová 6 RX-
RX+ 3 zeleno biela 1 TX+
nc 4 modr á 4 nc
nc 5 modro biela 5 nc
RX- 6 zele 2 TX-
nc 7 hnedo biela 7 nc
nc 8 hne 8 nc

Vysvetlivky: nc - not connected, na týchto kábloch nie je žiadny signál, ale zapojiť ich treba, pre lepšiu mechanickú pevnosť kábla.