Prijímacie konanie

V školskom roku 2018/2019 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 24

Zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášku na naše gymnázium riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10. apríla 2018. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku na tunajšiu školu do 19. júna 2018 v prípade, že do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej ako je plánovaný počet žiakov.
Kritériá pre prijímanie…

Permalink

Comments are closed.