Oznam

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov.

Účel nájmu: zriadenie školského bufetu.

 

 

Permalink

Comments are closed.