Rozlúčka študentov 4. ročníka so školou

Termín: 11.5.2018

Miesto: Dom Matice slovenskej

Priebeh a organizácia rozlúčky:

 • Študenti 4. ročníka prídu do školy o 8.30 hod.
 • Rodičia môžu ísť do tried v čase od 8.30 – 9.00 hod.
 • Od 9.00 – 9.30 hod. – slávnostná triednická hodina
 • Od 9.30 – 9.50 hod. – rozlúčka na chodbách školy
 • V čase od 9.30 – 9.50 hod. sa rodičia a hostia presunú do DMS a obsadia miesta na prízemí.
 • O 9.50 hod. študenti 4. ročníka so svojimi triednymi učiteľmi odídu k soche M.R.Štefánika, kde každá trieda položí kyticu kvetov.
 • O 9.50 hod. študenti 3.ročníka idú za študentmi 4.ročníka. Počas kladenia kytíc k soche M.R. Štefánika tretiaci obsadia miesta na balkóne.
 • O 10.00 hod. sa triedy 4.ročníka presunú ľavým vchodom do sály na pódium DMS
 • Začiatok programu v DMS bude približne o 10.15 hod.
 • Program:
  • báseň,
  • slávnostný príhovor riaditeľa školy,
  • vyhodnotenie najlepších študentov školy,
  • príhovor študenta 4. ročníka,
  • študenti 4. ročníka so svojimi triednymi učiteľmi vyjdú pred DMS.
Permalink

Comments are closed.