Výsledky prijímacieho konania 8-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 14.5.2018

8-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
518 95
761 88
416 86
131 86
956 86
352 85
975 82
599 75
659 75
173 74
098 68
430 64
026 63
880 57

Prijatým uchádzačom bude poštou zaslané rozhodnutie o prijatí.

Zápis do 1.ročníka 8-ročného štúdia sa bude konať dňa 24.5.2018 (švrtok) o 15.00 hod. na prízemí vľavo v učebni č.8.

Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole. Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/7731 316, 0905 583777.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.