Výsledky prijímacieho konania zo dňa 17.5.2018

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 17.5.2018

4-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
775 121
390 118
932 111
842 104
500 102
593 98
913 95
452 94
407 91
959 77
678 60
347 60
227 59
537 52

Prijatým uchádzačom bude dňa 17.5.2018 poštou zaslané rozhodnutie o prijatí.

Zápis do 1.ročníka 4-ročného štúdia sa bude konať dňa 23.5.2018 (streda) o 15.00 hod. v budove školy.

Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole. Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/7731 316, 0905 583777.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.