Pre piatakov základných škôl

Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, milí žiaci!

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne otvára aj v šk. roku 2019/2020 triedu 1. ročníka 8-ročného štúdia. Prihlásiť sa môžu žiaci 5. ročníka ZŠ. Termín podania prihlášky je 10. apríl 2019. Zároveň pozývame rodičov a žiakov na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. marca 2019 (utorok) od 15.00 do 16.30 hod.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel.č. 035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Permalink

Comments are closed.