VEDA SPÁJA MALÝCH A VEĽKÝCH.

 

Gymnázium Ľ. J. Šuleka organizovalo počas Šulekových dní 2.ročník prírodovednej súťaže Mladý vedec. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy.

Úlohy nie sú zamerané na overovanie encyklopedických vedomostí , mnohé odpovede sa skrývajú v samotných úvodných informáciách.

Autor myšlienky súťaže – Filip Farkas pripravil praktické úlohy tak, aby žiaci vedeli zúročiť zručnosti získané na hodinách biológie, chémie a fyziky. Novinkou je, že sme k spomínaným predmetom pripojili tento rok aj okruhy z matematiky, pretože ani chémia ani fyzika sa bez výpočtov nezaobídu. Filip sa žiaľ nevedel zúčastniť priebehu súťaže, nedovolili mu to povinnosti spojené so štúdiom na lekárskej fakulte v Prahe. Mohli sme sa tešiť aj novému logu súťaže, ktorej autorkou je naša štvrtáčka- vedúca laboratórnych asistentov- Klára Tamási.

 

 

 

 

Permalink

Comments are closed.