ŠUCHESU

Už treti rok riešia seminaristi 3. ročníka a  žiaci 2. ročníka navštevujúci  LCC teoretické a praktické úlohy vrámci Šulekovej chemickej súťaže. V teoretickej časti súťažiaci riešia 60 úloh s výberom správnej odpovede (ABCD).V praktickej časti súťažiaci riešia 2 úlohy experimentálneho charakteru.

 

 

 

 

 

 

Permalink

Comments are closed.