Triedne schôdze rodičov

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 24.4.2019 (streda) o 16.30 hod. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka.

Program:

  1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v 3. štvrťroku šk.r. 2018/2019
  2. Triedne výlety, exkurzie, maturitné skúšky
  3. Voliteľné predmety a semináre pre 2.,3. a 4. ročník
  4. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy
  5. Rôzne

V čase od 16.00 do 18.00 hod. sa budú konať konzultácie s vyučujúcimi.

Zároveň pozývame členov Rady rodičov na zasadnutie, ktoré sa bude konať o 15.45 hod. v zasadačke na 2.poschodí.

MUDr. Elena Kökényová, predsedníčka Rady rodičov
Mgr. Ondrej Gajdáč, riaditeľ

Permalink

Comments are closed.