Rozlúčka študentov 4.r. a Okt.

Rozlúčka študentov 4. ročníka a oktávy so školou

Termín: 10.5.2019

Miesto: školský dvor

Priebeh a organizácia rozlúčky:

 • študenti 4. ročníka a OKT prídu do školy o 8.30 hod.
 • rodičia môžu ísť do tried v čase od 8.30 – 9.00 hod.
 • od 9.00 – 9.30 hod. – slávnostná triednická hodina
 • od 9.30 – 9.50 hod. – rozlúčka na chodbách školy
  • triedy 4. ročníka a OKT prechádzajú so spevom po chodbách školy
  • do triedy nižšieho ročníka vojde z každej štvrtáckej triedy jeden študent a symbolicky sa rozlúči so svojimi mladšími spolužiakmi, zároveň daruje vyučujúcemu v triede kvet
 • 9.50 – študenti 4. ročníka a OKT so svojimi triednymi učiteľmi spievajúc odídu k soche M.R.Štefánika, kde každá trieda položí kyticu kvetov
 • 10.15 – návrat študentov do školy cez parkovisko obch. domu Rieker a nástup na školskom ihrisku, čelom k mikrofónu
 • 10.00 hod. vyjdú na školský dvor ostatné triedy s triednymi učiteľmi a ostatní vyučujúci a čakajú na príchod maturantov.
 • Začiatok rozlúčky na šk.dvore bude asi o 10.00 hod.
Permalink

Comments are closed.