Výsledky prijímacích skúšok – 4-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov na 4-ročné štúdium (16.5.2019)

Por.číslo Kód uchádzača Počet získ. bodov Por.číslo Kód uchádzača Počet získ. bodov
1. 469 bez prij.skúšok 23. 854 92
2. 016 bez prij.skúšok 24. 123 90
3. 561 bez prij.skúšok 25. 864 90
4. 615 bez prij.skúšok 26. 676 90
5. 506 115 27. 214 88
6. 006 113 28. 080 88
7. 645 108 29. 103 87
8. 397 108 30. 546 87
9. 536 106 31. 549 87
10. 047 103 32. 712 87
11. 633 100 33. 403 86
12. 362 100 34. 535 86
13. 910 98 35. 671 85
14. 658 98 36. 594 85
15. 154 98 37. 461 85
16. 969 98 38. 140 84
17. 799 98 39. 090 84
18. 787 97 40. 317 84
19. 638 95 41. 165 81
20. 479 95 42. 568 79
21. 908 93 43. 113 78
22. 106 92 44. 043 76

Prijatým uchádzačom bude poštou zaslané rozhodnutie o prijatí.

Zápis do 1.ročníka 4-ročného štúdia sa bude konať dňa 23.5.2019 (štvrtok) o 15.30 hod. v budove školy (prízemie vpravo).

Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole.

Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/7731 316, 0905 583777.

 

Zoznam neprijatých uchádzačov pre nedostatok miesta – 4-ročné štúdium (16.5.2019)

Por.číslo Kód uchádzača Počet získ. bodov Por.číslo Kód uchádzača Počet získ. bodov
45. 595 76 61. 396 63
46. 105 75 62. 758 63
47. 513 75 63. 161 62
48. 035 74 64. 996 61
49. 426 73 65. 591 58
50. 230 73 66. 567 58
51. 652 72 67. 575 57
52. 810 72 68. 582 55
53. 192 69 69. 391 54
54. 829 69 70. 838 52
55. 255 67 71. 311 50
56. 909 67 72. 532 49
57. 499 66 73. 600 44
58. 620 64 74. 331 38
59. 774 64 75. 724 32
60. 415 63 76. 195 29

Neprijatým uchádzačom bude poštou zaslané rozhodnutie o neprijatí.

Ak sa do termínu zápisu nezapíšu na štúdium všetci prijatí uchádzači, na uvoľnené miesta budú prijatí ďalší uchádzači v poradí ako sú uvedení v zozname. Zoznam prijatých uchádzačov bude aktualizovaný dňa 23.5.2019.

 

Zoznam neprijatých uchádzačov z dôvodu, že sa nedostavili na prijímacie skúšky resp. nezapísali sa v deň zápisu na štúdium. – 4-ročné štúdium (16.5.2019)

Kód uchádzača
262
806
143
679

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.