Výsledky prijímacích skúšok – 8-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov na 8-ročné štúdium (16.5.2019)

Kód uchádzača Počet získ. bodov
500 101
063 96
434 93
763 92
648 90
440 89
957 88
749 85
843 85
269 84
688 83
496 83
330 81
778 78
963 72
850 64
447 57

Prijatým uchádzačom bude poštou zaslané rozhodnutie o prijatí.

Zápis do 1.ročníka 8-ročného štúdia sa bude konať dňa 27.5.2019 (pondelok) o 14.30 hod. v zasadačke školy (2.poschodie vľavo).

Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole.

Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/7731 316, 0905 583777.

 

Zoznam neprijatých uchádzačov z dôvodu, že sa nedostavili na prijímacie skúšky – 8-ročné štúdium (16.5.2019)

Kód uchádzača
626
057

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.