Zoznam prijatých uchádzačov na 4-r. štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov na 4-ročné štúdium po zápise dňa 23.5.2019

Por.číslo Kód uchádzača Počet získ. bodov
1. 595 76
2. 105 75
3. 513 75
4. 035 74
5. 426 73
6. 230 73
7. 652 72
8. 810 72
9. 192 69
10. 829 69
11. 255 67

Prijatým uchádzačom bude poštou zaslané rozhodnutie o prijatí.

Zápis do 1.ročníka 4-ročného štúdia sa bude konať dňa 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v budove školy (prízemie vpravo).

Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole.

Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/7731 316, 0905 583777.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.