Zoznam zapísaných uchádzačov na 4-ročné štúdium

Zoznam zapísaných uchádzačov na 4-ročné štúdium k 6.6.2019

Por.číslo Kód uchádzača Počet získ. bodov
1. 469 bez prij.skúšok
2. 016 bez prij.skúšok
3. 561 bez prij.skúšok
4. 615 bez prij.skúšok
5. 506 115
6. 006 113
7. 397 108
8. 536 106
9. 633 100
10. 362 100
11. 910 98
12. 154 98
13. 969 98
14. 799 98
15. 787 97
16. 638 95
17. 479 95
18. 854 92
19. 123 90
20. 676 90
21. 214 88
22. 103 87
23. 546 87
24. 549 87
25. 712 87
26. 403 86
27. 535 86
28. 594 85
29. 461 85
30. 317 84
31. 568 79
32. 113 78
33. 595 76
34. 105 75
35. 230 73
36. 652 72
37. 810 72
38. 829 69
39. 255 67
40. 909 67
41. 499 66
42. 774 64
43. 396 63
44. 758 63

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.