Triedne schôdze rodičov

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 2.10.2019 (streda) o 16.30 hod. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka.

Program:

  1. Informácie o školskom vzdelávacom programe – voliteľné hodiny
  2. Školský poriadok, klasifikačný poriadok
  3. Hlavné úlohy v šk. roku (semináre, maturitné skúšky, súťaže, lyžiarsky kurz, exkurzie, stužková slávnosť 4.roč.- 29.11.2019)
  4. Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby – informácie
  5. Voľby zástupcov do Rady rodičov (1.ročník, príma)
  6. Rôzne

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.