Triedne schôdze rodičov

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 20.11.2019 (streda) o 16.30 hod. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka.

Program:

  1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2019/2020
  2. Ďalšie informácie (maturitné skúšky, stužková slávnosť, exkurzia V.Tatry, lyžiarsky výcvik, odborné exkurzie a i.)
  3. Rôzne

V čase od 16.00 do 18.00 hod. sa budú konať konzultácie s vyučujúcimi.

Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční v zasadačke na 2.poschodí č.d. 206 o 17.15 hod.

V záujme našej dobrej spolupráce považujeme účasť každého rodiča za potrebnú.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Ondrej Gajdáč, riaditeľ

MUDr. Elena Kökényová, predsedníčka Rady rodičov

Permalink

Comments are closed.