Oznam

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne
prijme učiteľa anglického jazyka

s nástupom od 8.1.2020.

Bližšie informácie
na tel.č. 035/7731 316, 0905 583777
a na slovgym@gljs.sk.

Permalink

Comments are closed.