Prijímacie konanie

V školskom roku 2020/2021 otvárame:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 54
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 22

Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača podá prihlášku na strednú školu do 8. apríla 2020 riaditeľovi základnej školy. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku Čítať ďalej…

Permalink

Comments are closed.