Prerušené vyučovanie

Vážení rodičia,

na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR je od 16. do 27. marca 2020 prerušené vyučovanie na všetkých školách v Slovenskej republike. Považujem za dôležité zdôrazniť, že tieto dva týždne nie sú prázdniny, ale vyučovanie sa uskutočňuje formou samoštúdia a prostredníctvom elektronickej komunikácie učiteľov školy so žiakmi.

Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi vyučujúcich jednotlivých predmetov, riešiť zadania a systematicky sa pripravovať formou samoštúdia. Pokyny a úlohy im budú vyučujúci zadávať cez EduPage popr. inou formou elektronickej komunikácie.

Odporúčam využiť sériu vzdelávacích programov, ktoré pripravuje RTVS. Podľa našich informácií je zatiaľ v ponuke niekoľko filmových spracovaní diel klasikov na programe RTVS 3 (Trojka), ktoré sú obsahom gymnaziálneho učiva.

Prosím, aby ste dohliadali na prípravu Vašich detí v domácom prostredí, aby mohli po obnovení riadneho vyučovacieho procesu plynule pokračovať vo výuke.

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste poučili svoje deti (pokiaľ ste tak ešte neurobili), že sú tak ako každý občan SR povinní dôsledne dodržiavať opatrenia, ktoré nariadila vláda Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19.

V prípade potreby Vás budeme informovať prostredníctvom našej www stránky resp. EduPage.

Ďakujem za pochopenie

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.