Vyučovanie na školách

Vyučovanie na školách v Slovenskej republike je prerušené od 13. marca 2020 do odvolania!

Vážení rodičia, milí žiaci!

Všetci sme si vedomí, že toto obdobie je náročné pre žiakov, rodičov i pedagógov. Uplynulé dva týždne preukázali, že spoločnými silami sme schopní tieto neľahké časy preklenúť. Žiadna z krajín Európy na takúto situáciu nebola a ani nemohla byť dostatočne pripravená.

Na základe dostupných informácií si však dovolím tvrdiť, že vzdelávanie formou elektronickej komunikácie aj my (žiaci, učitelia, rodičia) v rámci možností zvládame celkom dobre.

V najbližších dňoch sa nám otvárajú možnosti toto vzdelávanie skvalitniť. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadilo stránku www.ucimenadialku.sk.

Tu aktuálne nájdete rodičia i žiaci, dôležité informácie, termíny, možnosti, nástroje a spôsoby elektronickej komunikácie a ďalšie užitočné, hlavne výukové materiály. (Zborovňa, Bez kriedy, Planéta vedomostí a mnoho ďalších).

Využite poskytované možnosti! Oplatí sa.

V prípade akýchkoľvek nejasností, pripomienok alebo otázok nás môžete osloviť na 035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.