Maturitné skúšky

Maturitné skúšky a prijímacie skúšky na VŠ

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sú pre tento školský rok zrušené.

Ďalšie usmernenia k maturitnej skúške budú priebežne zverejňované.

Prosím sledujte našu www stránku a www.ucimenadialku.sk.

Milí maturanti,

v žiadnom prípade sa neprestávajte učiť. Skôr naopak. Zintenzívnite Vašu prípravu, pretože ústna formou internej časti určite bude!

Prijímacie skúšky na vysoké školy je potrebné zatiaľ riešiť elektronicky. MŠVVaŠ jedná s Rektorskou konferenciou. Ďalšie informácie budú aktualizované na www.ucimenadialku.sk. Zatiaľ sa riaďte pokynmi jednotlivých vysokých škôl.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.