Ukončovanie štúdia

Rozhodnutia ministra školstva o termínoch a organizácii pri ukončovaní štúdia v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23.4.2020:

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Permalink

Comments are closed.