Prijímacie konanie

Kritériá a podmienky na prijímanie uchádzačov na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne pre školský rok 2020/2021 v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR

1. Prijímacie konanie v 1.termíne

Študijný odbor: 7902 J gymnázium
Dĺžka štúdia: 4 roky
Plánovaný počet tried: 2
Plánovaný počet žiakov: 54

Čítať ďalej…

Permalink

Comments are closed.