Zoznam prijatých uchádzačov

Výsledky prijímacieho konania na 4-roč. štúdium 20.5.2020

Zoznam prijatých uchádzačov

Porad.č. Kód uchádzača Počet získ. bodov Porad.č Kód uchádzača Počet získ. bodov
1. 477 474 28. 781 409
2. 680 449 29. 323 404
3. 622 449 30. 069 399
4. 832 449 31. 648 399
5. 149 449 32. 581 394
6. 679 449 33. 279 394
7. 647 444 34. 929 374
8. 510 439 35. 019 369
9. 037 434 36. 062 369
10. 460 434 37. 272 364
11. 382 432 38. 668 364
12. 140 429 39. 655 364
13. 298 429 40. 816 359
14. 856 429 41. 995 354
15. 946 429 42. 349 349
16. 453 429 43. 467 344
17. 498 429 44. 508 344
18. 812 429 45. 395 344
19. 721 429 46. 436 344
20. 836 429 47. 022 339
21. 729 429 48. 337 339
22. 841 429 49. 104 339
23. 829 424 50. 712 339
24. 276 422 51. 669 324
25. 660 419 52. 686 314
26. 605 414 53. 682 314
27. 830 414 54. 252 309

Záujem o štúdium na strednej škole zákonný zástupca uchádzača potvrdzuje odovzdaním tlačiva Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača do určeného termínu nedoručí vyplnené tlačivo Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium bude to považované za nezáujem o štúdium a toto rozhodnutie o prijatí bude neplatné.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.