Zoznam neprijatých uchádzačov

Výsledky prijímacieho konania na 4-roč. štúdium 20.5.2020

Zoznam neprijatých uchádzačov

Porad.č. Kód uchádzača Počet získ. bodov
55. 757 309
56. 450 299
57. 330 289
58. 303 289
59. 079 279
60. 438 279
61. 671 274
62. 636 259
63. 380 257
64. 026 248
65. 129 242
66. 935 238
67. 882 234
68. 908 223
69. 515 218
70. 918 209
71. 469 208
72. 917 198
73. 844 192
74. 162 189
75. 817 180
76. 175 163
77. 399 156
78. 476 150
79. 677 148
80. 188 136
81. 599 123
82. 024 122
83. 592 121

Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý, môže podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí na štúdium. V pripade, že niektorí z prijatých uchádzačov nepotvrdia nastúpenie na štúdium, riaditeľ školy prijme ďalších uchádzačov v poradí, ktorí podali odvolanie.

Riaditeľ školy môže prijať len uchádzača, ktorý neodovzdal Záväzné potvrdenie o prijatí na inú strednú školu.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.