Prijímacie konanie do 8-ročného štúdia

Prijímacie skúšky na štúdium do 1. ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu sa budú konať v dňoch 15. a 18. júna 2020. Riaditeľ školy pošle zákonným zástupcom uchádzačov písomnú pozvánku najneskôr do 3. júna 2020.

V prípade potreby poskytneme ďalšie informácie telefonicky alebo e-mailom.

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 8-ročného štúdia

Permalink

Comments are closed.