Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých uchádzačov do 8-ročného štúdia po 15.6.2020

Por.č. Kód žiaka SJL MAT SPOLU
1. 013 50 48 98
2. 385 46 50 96
3. 417 48 45 93
4. 622 44 46 90
5. 853 43 46 89
6. 722 42 47 89
7. 678 43 45 88
8. 193 41 46 87
9. 865 44 43 87
10. 129 43 42 85
11. 381 36 43 79
12. 400 37 42 79
13. 124 38 40 78
14. 408 38 40 78
Permalink

Comments are closed.