Nástup žiakov – zmeny

Vážení rodičia, milí žiaci !

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 16.6.2020 a Rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18.6.2020 nie je možné obnoviť vyučovanie tak, ako sme plánovali a oznámili Vám dňa 11.6.2020, tzn. prezenčná forma štúdia nebude obnovená.

V súlade s Organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania v stredných školách a školských zariadeniach od 22.6.2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR bude program záverečných dní v školskom roku 2019/20 na našom gymnáziu nasledovný:

  1. Od 22.6.2020 do konca šk.roka pokračuje dištančná forma vzdelávania.
  2. Žiaci odovzdajú a prevezmú učebnice podľa harmonogramu.
  3. Dňa 30.6.2020 o 9.00 sa uskutoční odovzdávanie vysvedčení v jednotlivých triedach.

Prosíme rodičov, aby zabezpečili odovzdanie a prevzatie učebníc podľa harmonogramu a prevzatie vysvedčenia dňa 30.6.2020.

Pri príchode do školy žiak predloží vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (tlačivo na www.gljs.sk)

Do konca tohto školského roka jedáleň nebude v prevádzke.

Počas pobytu žiakov v škole budú dodržané aktuálne hygienické opatrenia. Pri vstupe do budovy školy musia mať žiaci rúška z dôvodu, ak by nebolo možné dodržať vzdialenosť 2 metre od seba.

Za pochopenie ďakujem.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.