Ukončenie školského roka

Vážení rodičia!

Dovoľte mi niekoľko slov pri príležitosti ukončenia školského roka 2019/2020.

Keď sme sa s našimi žiakmi – Vašimi deťmi lúčili dňa 13.marca 2020 so slovami, že o dva týždne sa opäť stretneme v škole, nepochybovali sme o tom, že to tak aj bude.

Dnes všetci vieme aká je realita. Prežili sme neľahké mesiace. Žiaci, učitelia aj Vy, rodičia. Nikto na vzniknutú situáciu nebol pripravený a hlavne začiatky boli asi pre nás všetkých najťažšie. Máme za sebou 3 mesiace online vzdelávania, ktoré sme, myslím si, zvládli k spokojnosti.

Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým Vám, vážení rodičia, ktorí ste popri svojej zaneprázdnenosti a plnení pracovných povinností venovali potrebný čas na usmerňovanie Vašich detí počas online vzdelávania.

Verím, že v septembri sa s našimi žiakmi opäť stretneme v školských laviciach a vyučovanie bude pokračovať obvyklým spôsobom.

V mene pedagogického kolektívu nášho gymnázia prajem Vám i Vašim deťom príjemné prežitie letných mesiacov.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.