Triedne schôdze rodičov

Pozvánka

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 23.9.2020 (streda) o 16.30 hod. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka. Pri vstupe do budovy a v budove školy je potrebné mať rúško.

Program:

  1. Informácie o školskom vzdelávacom programe – voliteľné hodiny
  2. Školský poriadok, klasifikačný poriadok
  3. Hlavné úlohy v šk. roku (semináre, maturitné skúšky, súťaže, lyžiarsky kurz, exkurzie, stužková slávnosť 4.roč.)
  4. Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby – informácie
  5. Voľby zástupcov do Rady rodičov (1.ročník, príma)
  6. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy (všetky triedy)
  7. Rôzne

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.