Prijímacie konanie pre šk. rok 2021/2022

V šk. roku 2021/2022 otvoríme:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu pre žiakov 9.ročníka základných škôl a
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu pre žiakov 5.ročníka základných škôl.

Prihlášky na štúdium zákonný zástupca žiaka doručí riaditeľovi základnej školy najneskôr do 8.4.2021.

Termín platí pre záujemcov o 4-ročné aj 8-ročné štúdium.

Kritériá pre prijímanie sú zverejnené na www.gljs.sk.

Tlačivo - Prihláška na 4.r. štúdium.

Tlačivo - Prihláška na 8.r. štúdium.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021
  • v druhom termíne 10. mája 2021

Ďalšie informácie Vám poskytneme na slovgym@gljs.sk, na tel.č. 035/7731 316 a 0905 583777.

Permalink

Comments are closed.