8-ročné štúdium v škol. roku 2021/2022

Ako každý rok aj v šk. roku 2021/2022 Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára triedu Príma v 1. ročníku 8-ročného štúdia. Prihlášku na štúdium musí zákonný zástupca žiaka doručiť riaditeľovi základnej školy najneskôr do 8. apríla 2021.

Vzhľadom na súčasné opatrenia sme Deň otvorených dverí nemohli uskutočniť tradičnou formou. Pohľad na vzdelávanie v našom gymnáziu Vám však ponúkame prostredníctvom videonahrávok, v ktorých Vám rodičia a žiaci 8-ročného štúdia pomôžu vytvoriť si reálny obraz o vzdelávaní.

Odporúčame Vám “absolvovať” aj Deň otvorených dverí – virtuálnu prehliadku školy, ktorú nájdete na webstránke nášho gymnázia.

Kritériá pre prijímanie sú taktiež uverejnené na našej webstránke.

Tlačivo – Prihláška na 8.r. štúdium.

Na prihláške do 8-ročného štúdia prosíme uviesť známky za 2.polrok 4.ročníka a 1.polrok 5.ročníka.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na: slovgym@gljs.sk, č. tel. 035 7731 316, 0905 583 777

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.