Prezenčné vyučovanie – 4. ročník

Vážení rodičia, milí žiaci IV.A a IV.B triedy.

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11929:1 – A 1810 zo dňa 8.4.2021, ktoré sme obdržali dnes doobeda a po konzultácii so zriaďovateľom, sme povinní od 12.4.2021 vo 4. ročníku vyučovať prezenčne.

Z uvedeného dôvodu dištančné vzdelávanie dňom 12.4.2021 v triedach 4 ročníka končí.

Podmienkou nástupu žiakov a pedagógov do školy na prezenčné vzdelávanie je negatívne potvrdenie o absolvovaní antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 7 dní.

Test môžete absolvovať dňa 10.4. v sobotu na ZŠ ul. Pohraničná v Komárne (link Vám zašlú Vaši triedni učitelia) alebo kdekoľvek inde.

V budove a areáli školy je povinné nosiť FFP2 respirátor.

V pondelok budú prvé 4 vyučovacie hodiny podľa rozvrhu, ktorý platí v súčasnosti pri online vzdelávaní z dôvodu, že v uvedený deň ešte nie sme schopní zabezpečiť poskytovanie obedov v školskej jedálni.

Dochádzka do školy sa od 12.4. rieši v súlade s prílohou č.2 Návrat do škôl 2021 a v súlade so Školským poriadkom.

9.4.2021

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Príloha:

  1. Rozhodnutie ministra školstva
  2. Návrat do škôl 2021 od 12. apríla
Permalink

Comments are closed.