Prijímacie konanie

POZOR ZMENA

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujem Vám, že v dňoch 3. a 10. mája na prijímacích skúškach nebudeme od žiakov ani ich zákonných zástupcov požadovať preukázanie negatívneho testu alebo výnimky z testovania ani čestné vyhlásenie.

K zmene došlo na základe nového uznesenia vlády SR.

30.4.2021

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.