Výsledky PS v I. termíne – 4-r.

Výsledky písomných prijímacích skúšok v I. termíne
3. 5. 2021

4-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ.
bodov spolu
podľa kritérií
030 101
869 100
331 99
430 96
282 96
229 95
460 95
273 94
362 93
369 93
245 92
351 90
841 89
698 88
459 88
801 88
145 88
002 86
601 84
828 83
906 83
683 82
991 81
849 80
701 77
077 76
736 76
618 75
857 74
279 74
855 71
850 70
058 69
170 68
364 68
706 67
728 67
376 66
493 61
223 60
567 60
972 58
676 56
504 55
471 54
529 52
724 51
597 48
905 46
539 43
929 41
017 40
778 32

Uvedený zoznam nie je zoznamom prijatých uchádzačov.
Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený po 10.5. 2021.

Permalink

Comments are closed.