Výsledky prijímacieho konania – 4-r.

PRIJÍMACIE KONANIE – dôležitý oznam

Vážení rodičia,

vzhľadom na zložitý a neprehľadný systém prijímania, považujem za dôležité oznámiť Vám nasledovné skutočnosti:

  1. Rozhodnutie o prijatí bolo zaslané prvým 56 uchádzačom v poradí tak, ako je to uvedené na výsledkovej listine. Medzi prijatými žiakmi sú takí, ktorí nenastúpia na naše gymnázium. Na takto uvoľnené miesta budú postupne prijímaní ďalší uchádzači v poradí.
  2. Podľa našich predpokladov budeme vedieť prijať pravdepodobne všetkých uchádzačov, ktorí majú záujem na naše gymnázium nastúpiť. Tento proces však môže trvať aj do konca mája 2021.
  3. Preto, ak máte záujem o našu školu a nebolo Vám ešte doručené rozhodnutie o prijatí, prosíme Vás o trpezlivosť a do 25. mája v žiadnom prípade neodovzdajte Záväzné potvrdenie o nastúpení na inú školu.
    V prípade záujmu Vám radi poskytneme informácie na tel.č. 035/7731316 alebo 0905 583777.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Výsledková listina prijímacieho konania – konečné poradie

4-ročné štúdium

Poradie Kód
uchádzača
Počet získ.
bodov spolu
podľa kritérií
Poradie Kód
uchádzača
Počet získ.
bodov spolu
podľa kritérií
1. 030 101 46. 979 75
2. 869 100 47. 857 74
3. 331 99 48. 279 74
4. 887 97 49. 945 74
5. 430 96 50. 855 71
6. 282 96 51. 850 70
7. 845 96 52. 445 70
8. 229 95 53. 058 69
9. 460 95 54. 368 69
10. 273 94 55. 170 68
11. 693 94 56. 364 68
12. 559 94 57. 706 67
13. 362 93 58. 728 67
14. 369 93 59. 580 67
15. 245 92 60. 376 66
16. 786 92 61. 219 63
17. 351 90 62. 036 62
18. 714 90 63. 493 61
19. 841 89 64. 223 60
20. 622 89 65. 567 60
21. 698 88 66. 827 59
22. 459 88 67. 972 58
23. 801 88 68. 676 56
24. 145 88 69. 504 55
25. 274 88 70. 471 54
26. 246 87 71. 529 52
27. 410 87 72. 498 52
28. 002 86 73. 724 51
29. 144 86 74. 597 48
30. 601 84 75. 280 47
31. 828 83 76. 905 46
32. 906 83 77. 539 43
33. 683 82 78. 031 43
34. 401 82 79. 732 43
35. 991 81 80. 929 41
36. 082 81 81. 017 40
37. 849 80 82. 785 39
38. 261 78 83. 359 39
39. 695 78 84. 668 34
40. 701 77 85. 019 33
41. 440 77 86. 778 32
42. 077 76 87. 545 nezúčast. sa
43. 736 76 88. 510 nezúčast. sa
44. 618 75 89. 399 nezúčast. sa
45. 134 75
Permalink

Comments are closed.