Oznam pre záujemcov o 4-ročné a 8-ročné štúdium

Prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného štúdia sa budú konať v ďalšom termíne dňa 22. júna 2021.

Prihlášku je potrebné doručiť riaditeľovi gymnázia najneskôr 18. júna 2021.

Ďalšie informácie poskytneme na tel.č. 035/7731 316, 0905 583777 alebo e-mailom slovgym@gmail.com.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.