Oznam – testovanie žiakov

Vážení rodičia, milí žiaci!

Koniec prázdnin sa neodkladne blíži a pevne verím, že sa všetci 2. septembra stretneme na otvorení nového školského roka v priestoroch nášho gymnázia. Súčasná situácia si však vyžaduje dodržiavanie opatrení, aby mohla byť prevádzka škôl bezpečná.

Opatrenia budú realizované v súlade so Školským semaforom, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR pre šk.rok 2021/2022  (ŠKOLSKÝ SEMAFOR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)).

Na základe rozhodnutia ministra školstva, rodičia budú mať možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí.

Každý žiak strednej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie.

Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred vstupom do školy alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

Na to, aby ste túto možnosť využili, potrebujeme od Vás spätnú informáciu najneskôr do 25.8.2021 (streda) do 12.00 hod. Váš záujem/nezáujem potvrďte prosím cez EDU Page triednemu učiteľovi krátkou formou: „Mám záujem o samotestovanie“ alebo „Nemám záujem o samotestovanie“. Je to nutné na zaslanie požiadavky na počet testov. Zašlite prosím  aj negatívnu odpoveď.

Rodičia žiakov prvého ročníka a triedy príma dostanú túto informáciu e-mailom. Prosím, aby záujem alebo nezáujem o samotestovanie zaslali formou odpovede na tento e-mail.

Ak do 25.8. neprejavíte o samotestovanie záujem a neskôr si to rozmyslíte, nevieme kedy a či bude možné dodatočne testy objednať.

O ďalších podmienkach nástupu žiakov do školy Vás budeme včas informovať.

Prajem Vám pekný zvyšok leta.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Permalink

Comments are closed.