Triedy

Prehľad tried, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2017/2018

Trieda Triedny učiteľ Náhradný triedny učiteľ
PR Mgr. Ivica Gyurcsovicsová Mgr. Ladislav Dragon
SEK Mgr. Denisa Orvošová PaedDr. Adela Čéryová
TER Mgr. Adriana Dragonová Mgr. Mariana Dubranová
SPT PaedDr. Ildikó Földesová Mgr. Roland Farkaš
I.A Mgr. Zuzana Kešiarová RNDr. Jana Pipíšková
I.B Mgr. Jozef Dolinský PhDr. Marta Beláková
II.A Mgr. Judita Ódor Vargová PaedDr. Adela Čéryová
II.B PhDr. Soňa Rozsár Virágh Mgr. Eva Dosúdilová
III.A Mgr. Ágnes Talačová PhDr. Marta Beláková
III.B PhDr. Zuzana Hallerová Mgr. Katherine Mayer
III.C PaedDr. Judita Hallerová Mgr. Ladislav Dragon
IV.A Mgr. Jaroslav Ježo Mgr. Katherine Mayer
IV.B Mgr. Barbora Vidovencová RNDr. Jana Pipíšková
IV.C Mgr. Beáta Dolinská Mgr. Mária Kubíková

Zadelenie tried v školskom roku 2017/18

2. poschodie

1. poschodie

prízemie

Comments are closed.