Projekty

Publicita projektu rekonštrukcie gymnázia

Publicita projektu rekonštrukcie gymnázia

Comenius

Názov projektu je „MAGIC: Media Awareness Generating Informed Citizens“ (vo voľnom preklade: Mediálna výchova je zárukou informovanosti a vzdelanosti občanov). Našim zámerom je poskytnúť študentom možnosť uvedomiť si veľký vplyv, ktorý majú jednotlivé médiá na formovanie rozhodnutí v našom každodennom živote. Budeme skúmať sociálne siete, tlač, televízne programy…

Študenti zdokumentujú podobnosti a rozdiely medzi zisteniami každej zúčastnenej krajiny, budú si vážiť a tolerovať odlišné kultúrne a spoločenské postoje a zvyky. Tým, že si budú viac všímať činnosť médií, budú lepšie rozumieť mediálnemu prostrediu, ktoré sa stáva v európskej spoločnosti čoraz vplyvnejším. V našom projekte budú spolupracovať školy z rôznych častí Európy: Slovensko, Slovinsko, Grécko, Španielsko, Nemecko, Holandsko a Nórsko.

Ďalšie ciele nášho projektu sú:

 • vychovať informovaných a aktívnych občanov, rozumných spotrebiteľov, ktorí sú schopní kritického posudzovania
 • dosiahnuť, aby sa posudzovanie médií stalo prirodzenou zručnosťou, ktorá bude rozhodovať o tom, ako vnímajú médiá a ako na ne reagujú
 • dosiahnuť, aby sa naši študenti stali rozumnými užívateľmi informácií a nie ich bezpodmienečnými konzumentmi
 • zvýšiť povedomie o podobnostiach a odlišnostiach, ktoré existujú medzi jednotlivými partnerskými krajinami
 • napomáhať efektívnej medzinárodnej komunikácii a spolupráci

comenius_loga

Učiteľský a žiacke blogy projektu:

eTwinning

Študenti Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne najlepší na Slovensku v eTwinningu

V marci 2012 sa tím študentov Gymnázia Ľ.J.Šuleka v Komárne pod vedením Mgr. Tatiany Valentovej zapojil do európskej spolupráce škôl eTwinning.

Projekt „Do you speak Google?“ realizovalo 22 našich gymnazistov spoločne so študentmi z gymnázia v Chorvátskom Bjelovare a študentmi lýcea de Nicola z Neapola.

Cieľom projektu bolo naučiť žiakov používať aplikácie Google na vytváranie a úpravu webových stránok, vytvorenie webovej stránky v anglickom jazyku a oboznámiť sa s rôznymi možnosťami využitia informačno-komunikačných technológií ako sú email, chat, fórum, Skype, videokonferencia, Google+ a ďalšie.

Cieľom bolo aj prehlbovanie vedomostí žiakov v praktickej komunikácii v anglickom jazyku, rozšírenie ich vedomostí z geografie, histórie a kultúry partnerských krajín.

Hlavným prínosom projektu sú výsledky spolupráce študentov rôznych krajín, realizácia ich spoločných nápadov a myšlienok, čo významne prispieva k ich národnému a európskemu povedomiu.

V súťaži o najlepší eTwinning projekt na Slovensku v šk. roku 2011/2012 sa naši študenti spolu so svojimi partnermi zo zahraničia umiestnili na 1.mieste v kategórii stredných škôl, čo je veľký úspech nielen nášho gymnázia a Komárna, ale aj Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Ocenenie s finančnou odmenou si realizátori projektu prevzali 8.júna 2012 na slávnostnom vyhodnotení v Žiline z rúk manažéra projektu Ing. Ľubice Sokolíkovej a generálneho riaditeľa sekcie informatiky Ministerstva školstva SR Ivana Šiagiho.

Projekt bude pokračovať osobným stretnutím študentov a pedagógov partnerských škôl. Stretnutie je plánované na mesiac september v Ríme a Neapole.

link: https://sites.google.com/site/mat4d2012/

ďalšie informácie na www.etwinning.net

eTwinning

Od 1. 3. 2012 naša škola začala spoluprácu na eTwinning projekte s partnermi z gymnázia v Chorvátsku (mesto Bjelovar) a lýcea v Taliansku (mesto Neapol). Názov projektu je Do you speak Google? a jeho cieľom je vytvorenie webstránky s informáciami o našom školskom živote, aktivitách a o našich mestách. Logo projektu vytvoril náš žiak Matej Holek:
eTwinningOboznámiť sa s projektom môžete na webstránke http://sites.google.com/site/mat4d2012/home

Tínedžerské dobrovoľníctvo

Sme skupina Vašich spolužiakov, ktorá sa v novembri roku 2010 zapojila do projektu “Tínedžerské dobrovoľníctvo“. Je to experimentálny projekt IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Z celého Slovenska bolo vybraných päť organizácií a naša škola je jednou z nich. Cieľom tohto projektu je podporiť a rozvíjať myšlienku dobrovoľníctva u mladých ľudí. Našou koordinátorkou je M.Dubranová.

Prečo sme sa do tohto projektu zapojili?

 • Chceme svoj voľný čas využiť vhodne, zmysluplne a nezvyčajne.
 • Nechceme robiť to, čo je zaužívané a moderné, chceme robiť niečo iné.
 • Chceme robiť niečo, čo nás baví a napĺňa, niečo, čo nemusíme, ale chceme.
 • Chceme robiť niečo “dobré” pre iných. Niečo, čo im pomôže uľahčiť život alebo im prinesie aspoň radosť.
 • Chceme sa aj niečo nové pri tom naučiť.

DIZAJN PROJEKTU

Projekt Tínedžerské dobrovoľníctvo umožní mladým ľuďom, bez predošlej dobrovoľníckej skúsenosti, absolvovať špeciálne pripravený dobrovoľnícky program. Súčasti tohto programu sú nasledovné:

 1. Úvodné školenie o dobrovoľníctve.
 2. Aktívne zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít v partnerských organizáciách.
 3. Príprava a zrealizovanie vlastných projektov, na ktoré bude poskytnutá aj finančná dotácia.

Naše partnerské organizácie sú:

 • Zariadenie pre seniorov Komárno
 • Detský domov Komárno
 • Útulok zvierat v Hadovciach


Rok 2011 je Európskym rokom dobrovoľníctva – Komárňanský Magazín 06/2011


Útulok zvierat v Hadovciach

 1. Absolvovali sme prvé školenie o dobrovoľníctve.
 2. Absolvovali sme prvé stretnutie s kontaktnou osobou a získali sme prvé informácie o tomto útulku.
 3. Po sobotách sme začali navštevovať útulok, zoznamovať sa s prácou v tomto útulku, so zvieratami a s ostatnými dobrovoľníkmi, ktorí sa o nich starajú.
 4. Zahájili sme zbierku pre útulok – teplé deky na zimu pre psíkov.
 5. Zohnali sme 14 teplých prikrývok a pred Vianocami sme ich zobrali do útulku.
 6. Snažíme sa pomôcť pri umiestňovaní opustených zvierat a hľadaní ich nového domova.


Detský domov

 1. Absolvovali sme úvodné školenie o dobrovoľníctve.
 2. Zahájili sme zbierku – “Korčule pre deti z detského domova”.
 3. Šiestim školopovinným deťom z detského domova sme zohnali korčule a pred Vianocami sme im ich darovali.
 4. Počas zimných prázdnin sme sa stretávali na klzisku a naučili sme ich všetkých aj korčuľovať.
 5. Teraz sa stretávame na klzisku každú sobotu doobeda.
 6. Zahájili sme zbierku “Náučné knihy – encyklopédie pre deti z detského domova”.


Zariadenie pre seniorov

 1. Absolvovali sme úvodné školenie o dobrovoľníctve.
 2. Absolvovali sme prvé stretnutie s kontaktnou osobou.
 3. Začali sme navštevovať dôchodcov v tomto zariadení a rozprávať sa s nimi.
 4. 6.12.2010 sme sa zúčastnili osláv Mikuláša v tomto zariadení.
 5. 21.12.2010 sme pripravili kultúrny program na ich vianočnom posedení. Pri obidvoch týchto akciách nám pomohli naši umelecky zdatnejší spolužiaci, za čo sme im veľmi vďační.


ROK 2011 JE EURÓPSKOU KOMISIOU VYHLÁSENÝ

PODPORUJÚCIM AKTÍVNE OBČIANSTVO V KRAJINÁCH EÚ.


Dobrovoľníctvo asi najkrajšie vystihuje veta:

NEVEDEL, DO ČOHO A KAM IDE,

ALE TERAZ PRESNE VIE,

ČO A KOHO OPÚŠŤA.


Fotodokumentácia našich aktivít: