Aktuality

Triedne schôdze rodičov

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 24.4.2019 (streda) o 16.30 hod. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka.

Čítať ďalej…

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Čítať ďalej…

Pre piatakov základných škôl

Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, milí žiaci!

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne otvára aj v šk. roku 2019/2020 triedu 1. ročníka 8-ročného štúdia. Prihlásiť sa môžu žiaci 5. ročníka ZŠ. Termín podania prihlášky je 10. apríl 2019. Zároveň pozývame rodičov a žiakov na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. marca 2019 (utorok) od 15.00 do 16.30 hod.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel.č. 035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Prijímacie konanie 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 otvárame:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 44
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 22

Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2018/19

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2018/19

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2018/19

Triedy