Dôležité oznamy

Vyučovanie na školách

Vyučovanie na školách v Slovenskej republike je prerušené od 13. marca 2020 do odvolania!

Vážení rodičia, milí žiaci!

Všetci sme si vedomí, že toto obdobie je náročné pre žiakov, rodičov i pedagógov. Uplynulé dva týždne preukázali, že spoločnými silami sme schopní tieto neľahké časy preklenúť. Žiadna z krajín Európy na takúto situáciu nebola a ani nemohla byť dostatočne pripravená.

Na základe dostupných informácií si však dovolím tvrdiť, že vzdelávanie formou elektronickej komunikácie aj my (žiaci, učitelia, rodičia) v rámci možností zvládame celkom dobre. Čítať ďalej…

Maturitné skúšky

Maturitné skúšky a prijímacie skúšky na VŠ

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sú pre tento školský rok zrušené.

Ďalšie usmernenia k maturitnej skúške budú priebežne zverejňované.

Prosím sledujte našu www stránku a www.ucimenadialku.sk.

Milí maturanti,

v žiadnom prípade sa neprestávajte učiť. Skôr naopak. Zintenzívnite Vašu prípravu, pretože ústna formou internej časti určite bude! Čítať ďalej…

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na gymnázium pre šk.rok 2020/2021

Oznam pre žiakov 9. a 5. ročníka základných škôl
4-ročné a 8-ročné štúdium

Zmena termínu prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Termín určí MŠVVaŠ SR.

Prihlášky na štvorročné a osemročné štúdium je potrebné podať najneskôr do 15.mája 2020 na ZŠ. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na strednú školu do 21.5.2020. Čítať ďalej…

Prerušené vyučovanie

Vážení rodičia,

na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR je od 16. do 27. marca 2020 prerušené vyučovanie na všetkých školách v Slovenskej republike. Považujem za dôležité zdôrazniť, že tieto dva týždne nie sú prázdniny, ale vyučovanie sa uskutočňuje formou samoštúdia a prostredníctvom elektronickej komunikácie učiteľov školy so žiakmi.

Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi vyučujúcich jednotlivých predmetov, riešiť zadania a systematicky sa pripravovať formou samoštúdia. Pokyny a úlohy im budú vyučujúci zadávať cez EduPage popr. inou formou elektronickej komunikácie. Čítať ďalej…

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Čítať ďalej…

Prehľad tried v šk.r. 2019/20

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2019/20

Triedy

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2019/20

Rozvrh