Aktuality

Oznam ŠJ

Vyhlásiť sa z decembrových obedov
z organizačných dôvodov môžete
najneskôr do 13. 12. 2019 (piatok)
do 14,00 hodiny!

Za pochopenie ďakujeme!

Oznam

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne
prijme učiteľa anglického jazyka

s nástupom od 8.1.2020.

Bližšie informácie
na tel.č. 035/7731 316, 0905 583777
a na slovgym@gljs.sk.

Prehľad tried v šk.r. 2019/20

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2019/20

Triedy

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2019/20

Rozvrh