Dôležité oznamy

Prehľad tried v šk.r. 2023/24

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2023/24

Triedy

Virtuálna prehliadka školy

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

 

Naša škola v obrazoch – video

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať nás.

Ondrej Gajdáč
riaditeľ