Aktuality

Triedne schôdze rodičov

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 25.4.2018 (streda) o 16.30 hod. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka.

Čítať ďalej…

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Čítať ďalej…

Prijímacie konanie

V školskom roku 2018/2019 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 24

Zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášku na naše gymnázium riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10. apríla 2018. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku na tunajšiu školu do 19. júna 2018 v prípade, že do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej ako je plánovaný počet žiakov.
Kritériá pre prijímanie…

Súťaž iBobor

Úspešní riešitelia online súťaže iBobor v školskom roku 2017/2018 Kategória: Benjamín Celkové poradie   Meno, priezvisko a trieda       Dosiahnutý výsledok 947. – 967.             Lucas Léránt, sekunda              65,34 bodov, 95. percentil 980. – 1009.           František Kajan, sekunda          Čítať ďalej…

Matboj 2017

V rámci Šulekových dní sa uskutočnil IX. ročník školskej matematickej súťaže MATBOJ, dňa 24. októbra 2017 pre 4 – ročné gymnázium a vyššie ročníky 8 – ročného gymnázia a dňa 26. novembra 2017 pre nižšie ročníky 8 – ročného gymnázia. Čítať ďalej…

Vedecký veľtrh

14. septembra 2017 sa konal v Bratislave Vedecký veľtrh, ktorý navštívili aj naši žiaci Primy a Sekundy. Medzi vystavovateľmi bola Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Návštevníci veľtrhu si mohli pozrieť rôzne ukážky z Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2017/18

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2017/18

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2017/2018

Triedy