Aktuality

Výsledky prijímacieho konania zo dňa 19.6.2018

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 19.6.2018

4-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
352 80

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 19.6.2018

8-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
265 83
336 66
501 62
101 67
598 59
273 75
595 84
886 84
934 85
443 71

Prijatým uchádzačom bude poštou zaslané rozhodnutie o prijatí.

Zápis do 1.ročníka 4-ročného a 8-ročného štúdia sa bude konať v dňoch od 25. 6. 2018 do 28. 6. 2018 od 8:00 do 15.00 hod. v budove školy.

Na zápis prosíme priniesť zápisný lístok, ktorý žiaci obdržali v základnej škole. Zákonný zástupca žiaka odovzdá zápisný lístok na sekretariáte školy. Ak sa z vážnych dôvodov v uvedenom termíne neviete zúčastniť zápisu, oznámte to prosím telefonicky na sekretariáte školy 035/7731 316, 0905 583777.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Prijímacie skúšky v júnovom termíne

Prijímacie skúšky v júnovom termíne
pre šk.rok 2018/2019

Dňa 19. júna 2018 sa budú konať prijímacie skúšky do 8-ročného a 4-ročného štúdia.

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť riaditeľovi gymnázia najneskôr dňa 18.6.2018 (pondelok).

Ďalšie informácie poskytneme na tel.číslach: 035/7731 315, 0905 583777

Výsledky prijímacieho konania zo dňa 17.5.2018

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 17.5.2018

4-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
Čítať ďalej…

Výsledky prijímacieho konania 8-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 14.5.2018

8-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
Čítať ďalej…

Výsledky prijímacieho konania 4-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 14.5.2018

4-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
Čítať ďalej…

Prijímacie konanie

V školskom roku 2018/2019 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 24

Zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášku na naše gymnázium riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10. apríla 2018. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku na tunajšiu školu do 19. júna 2018 v prípade, že do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej ako je plánovaný počet žiakov.
Kritériá pre prijímanie…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2017/18

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2017/18

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2017/2018

Triedy