Dôležité oznamy

Prijímacie konanie pre šk. rok 2021/2022

V šk. roku 2021/2022 otvoríme:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu pre žiakov 9.ročníka základných škôl a
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu pre žiakov 5.ročníka základných škôl.

Prihlášky na štúdium zákonný zástupca žiaka doručí riaditeľovi základnej školy najneskôr do 8.4.2021.

Termín platí pre záujemcov o 4-ročné aj 8-ročné štúdium.

Kritériá pre prijímanie sú zverejnené na www.gljs.sk.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021
  • v druhom termíne 10. mája 2021

Ďalšie informácie Vám poskytneme na slovgym@gljs.sk, na tel.č. 035/7731 316 a 0905 583777.

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Verím, že sa rozhodnete takto podporiť našu školu a neodradí Vás ani nasledujúci postup:

Čítať ďalej…

Nešťastia a tragédie si nevyberajú

Rodina našej žiačky v týchto chvíľach potrebuje pomoc, preto spájame sily a prosíme vás o akúkoľvek podporu.

V priloženom linku si môžete pozrieť reportáž o tom, čo sa stalo rodine Polákovej. Našťastie, požiar všetci prežili, no napriek tomu materiálne straty sú obrovské. Rodinka s dvoma deťmi, ktorá svojpomocne budovala svoj sen, prišla v okamihu o strechu nad hlavou. Všetci, ktorí Polákovcov poznáte, viete, že sú mimoriadne skromní ľudia.

Pomáha aj OZ Inšpirujeme svet, ktoré poskytlo transparentný účet, ak máte možnosť prispieť, prikladáme sem číslo transparentného účtu:
IBAN SK5783300000002501462712 – transparentný účet.
Do správy pre adresáta, prosím, uveďte RODINA POLÁKOVÁ.

https://www.tvnoviny.sk/…/2018873_ich-sen-sa-premenil…

Aktualizované opatrenia platné od 26.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súlade s nariadením Vlády SR a opatreniami MŠVVaŠ SR platnými od 26.10.2020 upresňujem podmienky a pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov nášho gymnázia.

Tieto pravidlá sú platné pre všetkých žiakov 4-ročného a 8-ročného štúdia od 26.10. do odvolania.

Od uvedeného dátumu budú aj žiaci tried príma, sekunda, tercia a kvarta 8-ročného štúdia vzdelávaní dištančne.

V triedach 4-ročného štúdia dištančné vzdelávanie pokračuje tak ako doteraz.

Čítať ďalej…

Prehľad tried v šk.r. 2020/21

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2020/21

Triedy