Dôležité oznamy

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Čítať ďalej…

PRE PIATAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 8-ročné štúdium

Vážení rodičia, milí žiaci !

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára aj v šk. roku 2024/2025 triedu 1.ročníka  8-ročného štúdia. Do triedy príma sa môžu prihlásiť žiaci 5. ročníka ZŠ.  Prihlášku je potrebné podať riaditeľovi gymnázia najneskôr do 20. marca 2024. Upozorňujeme rodičov, že po tomto termíne už nebude možné prihlášku na štúdium podať.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 035/7731 316, 0905 583777,

slovgym@gljs.skwww.gljs.sk.

Prijímacie konanie

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium pre školský rok 2024/2025

Čítať ďalej…

Prehľad tried v šk.r. 2023/24

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2023/24

Triedy

Virtuálna prehliadka školy

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

 

Naša škola v obrazoch – video

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať nás.

Ondrej Gajdáč
riaditeľ