Dôležité oznamy

Výsledky PS v I. termíne – 8-r.

Výsledky písomných prijímacích skúšok v I. termíne
3. 5. 2021

8-ročné štúdium

Čítať ďalej…

Výsledky PS v I. termíne – 4-r.

Výsledky písomných prijímacích skúšok v I. termíne
3. 5. 2021

4-ročné štúdium

Čítať ďalej…

Prezenčné vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci!

Srdečne očakávame našich žiakov zajtra ráno v škole (utorok 4.5.). Podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie je odovzdanie čestného vyhlásenia. Vzťahuje sa to na všetkých žiakov školy.
Zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov prosíme vyplniť vyhlásenie č.1.
Plnoletí žiaci vyplnia vyhlásenie č.2.
Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie odovzdajú žiaci o 8.00 hod. triednemu učiteľovi na triednickej hodine.

Ďakujem a prajem všetkým pekný deň.

3.5.2021

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Prijímacie konanie

POZOR ZMENA

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujem Vám, že v dňoch 3. a 10. mája na prijímacích skúškach nebudeme od žiakov ani ich zákonných zástupcov požadovať preukázanie negatívneho testu alebo výnimky z testovania ani čestné vyhlásenie.

K zmene došlo na základe nového uznesenia vlády SR.

30.4.2021

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

8-ročné štúdium v škol. roku 2021/2022

Ako každý rok aj v šk. roku 2021/2022 Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára triedu Príma v 1. ročníku 8-ročného štúdia. Prihlášku na štúdium musí zákonný zástupca žiaka doručiť riaditeľovi základnej školy najneskôr do 8. apríla 2021.

Vzhľadom na súčasné opatrenia sme Deň otvorených dverí nemohli uskutočniť tradičnou formou. Pohľad na vzdelávanie v našom gymnáziu Vám však ponúkame prostredníctvom videonahrávok, v ktorých Vám rodičia a žiaci 8-ročného štúdia pomôžu vytvoriť si reálny obraz o vzdelávaní.

Odporúčame Vám “absolvovať” aj Deň otvorených dverí – virtuálnu prehliadku školy, ktorú nájdete na webstránke nášho gymnázia.

Kritériá pre prijímanie sú taktiež uverejnené na našej webstránke.

Tlačivo – Prihláška na 8.r. štúdium.

Na prihláške do 8-ročného štúdia prosíme uviesť známky za 2.polrok 4.ročníka a 1.polrok 5.ročníka.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na: slovgym@gljs.sk, č. tel. 035 7731 316, 0905 583 777

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Deň otvorených dverí, virtuálna prehliadka školy.

Vážení rodičia, milí žiaci,
vážení priaznivci nášho gymnázia.

Pandemické opatrenia v tomto období žiaľ nedovoľujú aby ste nás osobne navštívili, preto Vám ponúkame aspoň prehliadku školy takouto zaujímavou formou.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

V prípade otázok neváhajte kontaktovať nás.

Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Prijímacie konanie pre šk. rok 2021/2022

V šk. roku 2021/2022 otvoríme:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu pre žiakov 9.ročníka základných škôl a
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu pre žiakov 5.ročníka základných škôl.

Prihlášky na štúdium zákonný zástupca žiaka doručí riaditeľovi základnej školy najneskôr do 8.4.2021.

Termín platí pre záujemcov o 4-ročné aj 8-ročné štúdium.

Kritériá pre prijímanie sú zverejnené na www.gljs.sk.

Tlačivo - Prihláška na 4.r. štúdium.

Tlačivo - Prihláška na 8.r. štúdium.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021
  • v druhom termíne 10. mája 2021

Ďalšie informácie Vám poskytneme na slovgym@gljs.sk, na tel.č. 035/7731 316 a 0905 583777.

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Verím, že sa rozhodnete takto podporiť našu školu a neodradí Vás ani nasledujúci postup:

Čítať ďalej…