Dôležité oznamy

Aktualizované opatrenia platné od 26.10.2020

Vážení rodičia, milí žiaci!

V súlade s nariadením Vlády SR a opatreniami MŠVVaŠ SR platnými od 26.10.2020 upresňujem podmienky a pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov nášho gymnázia.

Tieto pravidlá sú platné pre všetkých žiakov 4-ročného a 8-ročného štúdia od 26.10. do odvolania.

Od uvedeného dátumu budú aj žiaci tried príma, sekunda, tercia a kvarta 8-ročného štúdia vzdelávaní dištančne.

V triedach 4-ročného štúdia dištančné vzdelávanie pokračuje tak ako doteraz.

Čítať ďalej…

Prehľad tried v šk.r. 2020/21

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2020/21

Triedy