Aktuality

Vedecký veľtrh

14. septembra 2017 sa konal v Bratislave Vedecký veľtrh, ktorý navštívili aj naši žiaci Primy a Sekundy. Medzi vystavovateľmi bola Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Návštevníci veľtrhu si mohli pozrieť rôzne ukážky z Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2017/18

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2017/18

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2017/2018

Triedy

Oznam

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov.

Účel nájmu: zriadenie školského bufetu.