Dôležité oznamy

Triedne schôdze ZRŠ

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 17.4.2024 (streda) o 16.30 hod. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka.

Program:

  1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v 3. štvrťroku šk.r. 2023/2024
  2. Triedne výlety, exkurzie, maturitné skúšky
  3. Voliteľné predmety a semináre pre 2.,3. a 4. ročník, preventívne opatrenia na podporu fyzického a duševného zdravia.
  4. Rôzne

Čítať ďalej…

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Čítať ďalej…

Prijímacie konanie

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium pre školský rok 2024/2025

Čítať ďalej…

Prehľad tried v šk.r. 2023/24

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2023/24

Triedy

Virtuálna prehliadka školy

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

 

Naša škola v obrazoch – video

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať nás.

Ondrej Gajdáč
riaditeľ