Aktuality

Prijímacie skúšky v júnovom termíne

Prijímacie skúšky v júnovom termíne
pre šk.rok 2018/2019

Dňa 19. júna 2018 sa budú konať prijímacie skúšky do 8-ročného a 4-ročného štúdia.

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť riaditeľovi gymnázia najneskôr dňa 18.6.2018 (pondelok).

Ďalšie informácie poskytneme na tel.číslach: 035/7731 315, 0905 583777

Výsledky prijímacieho konania zo dňa 17.5.2018

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 17.5.2018

4-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
Čítať ďalej…

Výsledky prijímacieho konania 8-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 14.5.2018

8-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
Čítať ďalej…

Výsledky prijímacieho konania 4-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov zo dňa 14.5.2018

4-ročné štúdium

Kód uchádzača Počet získ. bodov
Čítať ďalej…

Prijímacie konanie

V školskom roku 2018/2019 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 24

Zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášku na naše gymnázium riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10. apríla 2018. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku na tunajšiu školu do 19. júna 2018 v prípade, že do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej ako je plánovaný počet žiakov.
Kritériá pre prijímanie…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2017/18

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2017/18

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2017/2018

Triedy