Aktuality

Triedne schôdze rodičov

Srdečne Vás pozývame na triednu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 26.4.2017 (streda) o 16.30 hod. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka. Čítať ďalej…

Prijímacie konanie

V školskom roku 2017/2018 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 28

Zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášku na naše gymnázium riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10. apríla 2017. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku na tunajšiu školu Čítať ďalej…

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Čítať ďalej…

Stredoškolská odborná činnosť

Dňa 4. apríla 2017 sa v Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej na ulici Fraňa Kráľa v Nitre uskutočnila krajská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažiaci obhajovali svoje práce, ktoré vyhodnotili odborné komisie z každého súťažného odboru. V odbore informatika Čítať ďalej…

Astronomická súťaž                      “Čo vieš o hviezdach”

14. marca 2017 sa v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove konalo okresné kolo astronomickej súťaže “Čo vieš o hviezdach”. Súťaž má dlhú tradíciu, pretože sa konal už 27. ročník tejto súťaže, v ktorej reprezentovali našu školu Matúš Béber 1.B Čítať ďalej…

Rozhovor s riaditeľom
Mgr. Ondrejom Gajdáčom

Noviny Komárňanské listy vo svojom prvom čísle v roku 2017 uverejnili rozhovor s riaditeľom Mgr. Ondrejom Gajdáčom. Začiatok nového roka je vhodnou príležitosťou bilancovať a plánovať nové ciele. O rozhovor sme požiadali Mgr.Ondreja GAJDÁČA, riaditeľa Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka, pretože Čítať ďalej…

“Zlaté” LEGO

Dňa 12. januára 2017 sa náš súťažný tím v zložení Bibiana Grolmusová, Slávka Čertíková, Veronika Maťková, Peter Brančan, Michal Šimko, Viktor Molnár, Adam Répáš, všetci študenti 2.B, pod vedením Mgr. I. Gyurcsovicsovej, zúčastnil Regionálneho turnaja First LEGO League v Bratislave Čítať ďalej…

Minister školstva ocenil nášho študenta Filipa Farkasa

Minister školstva, vedy, výskumu a  športu SR Peter Plavčan 14. novembra odovzdal Filipovi FARKASOVI, študentovi Gymnázia Ľ. J. Šuleka, Pamätný list sv. Gorazda, prvého po mene známeho pedagóga slovenského pôvodu. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje žiakom a  študentom za mimoriadne Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2016/2017

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2016/17

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2016/2017

Triedy