Dôležité oznamy

Prijímacie konanie – zoznam uchádzačov 4-ročného štúdia podľa výsledkov

Kód
uchádzača
Počet
bodov

spolu
Kód
uchádzača
Počet
bodov

spolu
351 bez PS 892 88
211 bez PS 552 88
100 bez PS 489 88
627 bez PS 961 87
942 bez PS 139 85
802 bez PS 666 84
026 bez PS 011 84
488 bez PS 214 83
936 128 551 83
495 123 852 82
237 121 684 82
042 120 783 81
653 119 117 79
851 116 434 73
122 115 478 73
555 114 094 71
804 114 399 68
467 113 331 68
108 113 084 64
379 111 110 63
585 109 932 63
048 109 096 62
003 107 350 61
176 106 973 58
593 106 421 58
546 104 312 56
829 102 197 56
523 99 617 54
557 96 766 52
687 96 349 51
838 95 923 51
041 95 033 50
845 95 636 50
707 93 828 43
071 92 319 nezúčastnil sa
970 91 173 nezúčastnil sa
185 89

Prijímacie konanie – zoznam uchádzačov 8-ročného štúdia podľa výsledkov

Kód
uchádzača
Počet bodov
spolu
645 101
542 99
934 91
946 90
437 89
134 88
274 88
595 88
773 87
659 86
284 86
843 84
677 83
891 83
913 82
460 80
450 76
288 75
027 73
598 71

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Verím, že sa rozhodnete takto podporiť našu školu a neodradí Vás ani nasledujúci postup:

Čítať ďalej…

Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

Informácie o škole:

Kritériá pre prijímanie na štúdium:

Kritériá na prijímanie uchádzačov na štúdium

Prihlášky na štúdium:

Tlačivo Prihláška na štúdium

Kontakt:

V prípade potreby nás kontaktujte na slovgym@gljs.sk, alebo na tel: 035 7731 316, 0905 583 777

Deň otvorených dverí:

Deň otvorených dverí je možné dohodnúť osobne na uvedených kontaktoch.

Deň otvorených dverí, virtuálna prehliadka školy.

Vážení rodičia, milí žiaci,
vážení priaznivci nášho gymnázia.

Pandemické opatrenia v tomto období žiaľ nedovoľujú aby ste nás osobne navštívili, preto Vám ponúkame aspoň prehliadku školy takouto zaujímavou formou.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

V prípade otázok neváhajte kontaktovať nás.

Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Pl@ntNet

Informačná kampaň k projektu Hurá von s Pl@ntNetom!

Pl@ntNet:

Pri projekte sme využívali aplikáciu Pl@ntNet. Je to skvelý pomocník pri práci začínajúceho botanika a osoby, ktorá sa podieľa na projektoch typu Citizen Science. Cieľom aplikácie je zistiť druh a názov pozorovanej rastliny. Stačí základná fotografia jej niektorej časti (kvetu, plodu, listu alebo kôry), pár kliknutí a svet záhad botaniky prestáva byť tajomný.
Čítať ďalej…