Dôležité oznamy

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Čítať ďalej…

Kritériá pre prijímanie

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium pre školský rok 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 otvárame:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu

Podrobnosti o prijímaní uchádzačov sú uvedené v kritériách pre prijímanie na štúdium:

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 4-ročného štúdia

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 8-ročného štúdia

Prehľad tried v šk.r. 2022/23

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2022/23

Triedy

Virtuálna prehliadka školy

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

 

Naša škola v obrazoch – video

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať nás.

Ondrej Gajdáč
riaditeľ