Dôležité oznamy

Prezenčné vyučovanie – 4. ročník

Vážení rodičia, milí žiaci IV.A a IV.B triedy.

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11929:1 – A 1810 zo dňa 8.4.2021, ktoré sme obdržali dnes doobeda a po konzultácii so zriaďovateľom, sme povinní od 12.4.2021 vo 4. ročníku vyučovať prezenčne.

Z uvedeného dôvodu dištančné vzdelávanie dňom 12.4.2021 v triedach 4 ročníka končí.

Podmienkou nástupu žiakov a pedagógov do školy na prezenčné vzdelávanie je negatívne potvrdenie o absolvovaní antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 7 dní.

Test môžete absolvovať dňa 10.4. v sobotu na ZŠ ul. Pohraničná v Komárne (link Vám zašlú Vaši triedni učitelia) alebo kdekoľvek inde.

V budove a areáli školy je povinné nosiť FFP2 respirátor.

V pondelok budú prvé 4 vyučovacie hodiny podľa rozvrhu, ktorý platí v súčasnosti pri online vzdelávaní z dôvodu, že v uvedený deň ešte nie sme schopní zabezpečiť poskytovanie obedov v školskej jedálni.

Dochádzka do školy sa od 12.4. rieši v súlade s prílohou č.2 Návrat do škôl 2021 a v súlade so Školským poriadkom.

9.4.2021

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Príloha:

  1. Rozhodnutie ministra školstva
  2. Návrat do škôl 2021 od 12. apríla

8-ročné štúdium v škol. roku 2021/2022

Ako každý rok aj v šk. roku 2021/2022 Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára triedu Príma v 1. ročníku 8-ročného štúdia. Prihlášku na štúdium musí zákonný zástupca žiaka doručiť riaditeľovi základnej školy najneskôr do 8. apríla 2021.

Vzhľadom na súčasné opatrenia sme Deň otvorených dverí nemohli uskutočniť tradičnou formou. Pohľad na vzdelávanie v našom gymnáziu Vám však ponúkame prostredníctvom videonahrávok, v ktorých Vám rodičia a žiaci 8-ročného štúdia pomôžu vytvoriť si reálny obraz o vzdelávaní.

Odporúčame Vám “absolvovať” aj Deň otvorených dverí – virtuálnu prehliadku školy, ktorú nájdete na webstránke nášho gymnázia.

Kritériá pre prijímanie sú taktiež uverejnené na našej webstránke.

Tlačivo – Prihláška na 8.r. štúdium.

Na prihláške do 8-ročného štúdia prosíme uviesť známky za 2.polrok 4.ročníka a 1.polrok 5.ročníka.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na: slovgym@gljs.sk, č. tel. 035 7731 316, 0905 583 777

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Deň otvorených dverí, virtuálna prehliadka školy.

Vážení rodičia, milí žiaci,
vážení priaznivci nášho gymnázia.

Pandemické opatrenia v tomto období žiaľ nedovoľujú aby ste nás osobne navštívili, preto Vám ponúkame aspoň prehliadku školy takouto zaujímavou formou.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

V prípade otázok neváhajte kontaktovať nás.

Ondrej Gajdáč
riaditeľ

Prijímacie konanie pre šk. rok 2021/2022

V šk. roku 2021/2022 otvoríme:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu pre žiakov 9.ročníka základných škôl a
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu pre žiakov 5.ročníka základných škôl.

Prihlášky na štúdium zákonný zástupca žiaka doručí riaditeľovi základnej školy najneskôr do 8.4.2021.

Termín platí pre záujemcov o 4-ročné aj 8-ročné štúdium.

Kritériá pre prijímanie sú zverejnené na www.gljs.sk.

Tlačivo - Prihláška na 4.r. štúdium.

Tlačivo - Prihláška na 8.r. štúdium.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021
  • v druhom termíne 10. mája 2021

Ďalšie informácie Vám poskytneme na slovgym@gljs.sk, na tel.č. 035/7731 316 a 0905 583777.

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Verím, že sa rozhodnete takto podporiť našu školu a neodradí Vás ani nasledujúci postup:

Čítať ďalej…

Prehľad tried v šk.r. 2020/21

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2020/21

Triedy