Dôležité oznamy

Školská jedáleň

OZNÁMENIE

Vyhlásiť stravníkov z  júnových obedov
môžete najneskôr do 17. 6. 2024
(pondelok) do 14,00 h!

Prehľad tried v šk.r. 2023/24

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2023/24

Triedy

Virtuálna prehliadka školy

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

 

Naša škola v obrazoch – video

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať nás.

Ondrej Gajdáč
riaditeľ