Aktuality

Výsledky prijímacích skúšok – 8-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov na 8-ročné štúdium (16.5.2019)

Čítať ďalej…

Výsledky prijímacích skúšok – 4-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov na 4-ročné štúdium (16.5.2019)

Čítať ďalej…

Prijímacie konanie 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 otvárame:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 44
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 22

Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2018/19

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2018/19

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2018/19

Triedy