Aktuality

Prijímacie konanie

V školskom roku 2020/2021 otvárame:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 54
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 22

Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača podá prihlášku na strednú školu do 8. apríla 2020 riaditeľovi základnej školy. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku Čítať ďalej…

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Čítať ďalej…

Prehľad tried v šk.r. 2019/20

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2019/20

Triedy

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2019/20

Rozvrh