Aktuality

Oznam Školskej jedálne

Vyhlásiť sa z júnových obedov

môžete najneskôr

do 19. 6. 2019 (streda)

do 14,30 hod. !

Za pochopenie ďakujeme!

Pre piatakov základných škôl

Vážení rodičia, milí žiaci!

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne otvára aj v šk. roku 2019/2020 triedu 1.ročníka 8-ročného štúdia. Prihlásiť sa môžu žiaci 5.ročníka ZŠ. Posledný termín podania prihlášky je 17. jún 2019.

Zároveň pozývame rodičov a žiakov na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 12. júna 2019 o 14.00 hod.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel.č. 035/7731 316, 0905 583777,

slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Zoznam zapísaných uchádzačov na 4-ročné štúdium

Zoznam zapísaných uchádzačov na 4-ročné štúdium k 6.6.2019

Čítať ďalej…

Výsledky prijímacích skúšok – 8-ročné štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov na 8-ročné štúdium (16.5.2019)

Čítať ďalej…

Prijímacie konanie 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 otvárame:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 44
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 22

Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2018/19

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2018/19

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2018/19

Triedy