Prijímacie konanie

V školskom roku 2020/2021 otvárame:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 54
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 22

Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača podá prihlášku na strednú školu do 8. apríla 2020 riaditeľovi základnej školy. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku na tunajšiu školu do 15. júna 2020 v prípade, že do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej ako je plánovaný počet žiakov a riaditeľ školy rozhodne, že sa na škole budú robiť prijímacie skúšky v ďalšom termíne. Termín podania prihlášky platí pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium.

Podrobnosti o prijímaní uchádzačov sú uvedené v kritériách pre prijímanie na štúdium.

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 4-ročného štúdia

Download (PDF, 284.37KB)

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 8-ročného štúdia

Download (PDF, 209.77KB)

Na štúdium do 1.ročníka 8-ročného štúdia budú prijatí uchádzači na základe študijných výsledkov, ktoré dosiahli v 5.ročníku ZŠ, na základe výsledkov, ktoré dosiahli v predmetových olympiádach a v súťažiach v 4.a 5.ročníku ZŠ a na základe výsledkov prijímacích skúšok. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka prihlášku na tunajšiu školu do 17.júna 2019 v prípade, že do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej ako 22 uchádzačov a riaditeľ školy rozhodne, že sa na škole budú robiť prijímacie skúšky v ďalšom termíne.

Comments are closed.