Prijímacie konanie

Kritériá a podmienky na prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne pre školský rok 2022/2023 v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR

V školskom roku 2022/2023 otvárame:

  • 2 triedy v 4-ročnom štúdiu – plán výkonov 56 žiakov
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu – plán výkonov 18 žiakov

Podrobnosti o prijímaní uchádzačov sú uvedené v kritériách pre prijímanie na štúdium:

 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 4-ročného štúdia

 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 8-ročného štúdia

 

Ministerstvo školstva zverejnilo na svojom Facebookovom profile video s návodom, ako postupovať pri vyplnení prihlášky na strednú školu. Od času 11:20 je popísaný spôsob podania elektronickej prihlášky.

 

Comments are closed.