Triedy

Prehľad tried, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2023/24

Trieda Triedny učiteľ Náhradný triedny učiteľ
PR PaedDr. Eva Győriová Baková Mgr. Barbora Vidovencová
SEK Mgr. Ingrid Keťková Bc. Zdenka Bohušová
TER Mgr. Denisa Orvošová Mgr. Ladislav Dragon
KR Mgr. Judita Ódor Vargová Mgr. Milan Kováč, PhD.
KV Mgr. Beata Dolinská Mgr. Mária Kubíková
SX Mgr. Jaroslav Ježo Mgr. Roland Farkaš
SPT Mgr. Zuzana Kešiarová PaedDr. Adela Čéryová
OKT PaedDr. Judita Hallerová Mgr. Mária Kubíková
I.A PhDr. Zuzana Hallerová PaedDr. Ildikó Földesová
I.B Mgr. Jozef Dolinský Mgr. Barbora Vidovencová
II.A PaedDr. Adela Čéryová Mgr. Mariana Dubranová
II.B Mgr. Milan Kováč, PhD. Bc. Zdenka Bohušová
III.A Mgr. Roland Farkaš PaedDr. Ildikó Földesová
III.B Mgr. Ivica Gyurcsovicsová Mgr. Ladislav Dragon
IV.A Mgr. Eva Dosúdilová Mgr. Mariana Dubranová
IV.B Mgr. Adriana Dragonová Mgr. Alžbeta Kaššová

Zadelenie tried v školskom roku 2023/24

2. poschodie

1. poschodie

prízemie

Comments are closed.