Triedy

Prehľad tried, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2019/20

Trieda Triedny učiteľ Náhradný triedny učiteľ
PR Mgr. Barbora Vidovencová RNDr. Jana Pipíšková
SEK Mgr. Beata Dolinská PaedDr. Judita Hallerová
TER Mgr. Ivica Gyurcsovicsová Mgr. Adriana Dragonová
KR Mgr. Denisa Orvošová Mgr. Roland Farkaš
KV PaedDr. Ildikó Földesová Mgr. Ingrid Bitterová
I.A PhDr. Zuzana Hallerová Mgr. Mariana Dubranová
I.B PhDr. Marta Beláková Mgr. Adriana Dragonová
II.A Mgr. Jaroslav Ježo Mgr. Roland Farkaš
II.B PaedDr. Adela Čéryová RNDr. Jana Pipíšková
III.A Mgr. Zuzana Kešiarová Mgr. Marianna Španírová
III.B Mgr. Jozef Dolinský Mgr. Ladislav Dragon
IV.A Mgr. Judita Ódor Vargová PaedDr. Judita Hallerová
IV.B Mgr. Eva Dosúdilová Mgr. Mária Kubíková

Zadelenie tried v školskom roku 2019/20

2. poschodie

1. poschodie

prízemie

Comments are closed.