Triedy

Prehľad tried, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2018/19

Trieda Triedny učiteľ Náhradný triedny učiteľ
PR Mgr. Beáta Dolinská Mgr. Barbora Vidovencová
SEK Mgr. Ivica Gyurcsovicsová Mgr. Ladislav Dragon
TER Mgr. Denisa Orvošová Mgr. Roland Farkaš
KR Mgr. Adriana Dragonová Mgr. Mariana Dubranová
OKT PaedDr. Ildikó Földesová Mgr. Mária Kubíková
I.A Mgr. Jaroslav Ježo Mgr. Roland Farkaš
I.B PaedDr. Adela Čéryová Mgr. Barbora Vidovencová
II.A Mgr. Zuzana Kešiarová RNDr. Jana Pipíšková
II.B Mgr. Jozef Dolinský PhDr. Marta Beláková
III.A Mgr. Judita Ódor Vargová Mgr. Ladislav Dragon
III.B Mgr. Eva Dosúdilová Mgr. Katherine Mayer
IV.A Mgr. Ágnes Talačová PhDr. Marta Beláková
IV.B PhDr. Zuzana Hallerová Mgr. Katherine Mayer
IV.C PaedDr. Judita Hallerová RNDr. Jana Pipíšková

Zadelenie tried v školskom roku 2018/19

2. poschodie

1. poschodie

prízemie

Comments are closed.