Triedy

Prehľad tried, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2020/21

Trieda Triedny učiteľ Náhradný triedny učiteľ
PR Mgr. Judita Ódor Vargová Mgr. Roland Farkaš
SEK Mgr. Barbora Vidovencová Mgr. Denisa Orvošová
TER Mgr. Beata Dolinská Mgr. Klára Barkóciová
KR Mgr. Ivica Gyurcsovicsová Mgr. Ladislav Dragon
KV PaedDr. Judita Hallerová Mgr. Roland Farkaš
SX PaedDr. Ildikó Földesová Mgr. Denisa Orvošová
I.A Mgr. Eva Dosúdilová RNDr. Jana Pipíšková
I.B Mgr. Adriana Dragonová Mgr. Ladislav Dragon
II.A PhDr. Zuzana Hallerová Mgr. Mariana Dubranová
II.B PhDr. Marta Beláková Mgr. Klára Barkóciová
III.A Mgr. Jaroslav Ježo Mgr. Alžbeta Kaššová
III.B PaedDr. Adela Čéryová RNDr. Jana Pipíšková
IV.A Mgr. Zuzana Kešiarová Mgr. Mariana Dubranová
IV.B Mgr. Jozef Dolinský Mgr. Mária Kubíková

Zadelenie tried v školskom roku 2020/21

2. poschodie

1. poschodie

prízemie

Comments are closed.