Triedy

Prehľad tried, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2021/22

Trieda Triedny učiteľ Náhradný triedny učiteľ
PR Mgr. Denisa Orvošová Mgr. Jozef Dolinský
SEK Mgr. Judita Ódor Vargová Mgr. Milan Kováč
TER Mgr. Barbora Vidovencová Mgr. Ladislav Dragon
KR Mgr. Beata Dolinská Mgr. Klára Barkóciová
KV Mgr. Zuzana Kešiarová Mgr. Alžbeta Kaššová
SX PaedDr. Judita Hallerová Mgr. Mária Kubíková
SPT PaedDr. Ildikó Földesová RNDr. Jana Pipíšková
I.A Mgr. Roland Farkaš Mgr. Milan Kováč
I.B Mgr. Ivica Gyurcsovicsová Mgr. Alžbeta Kaššová
II.A Mgr. Eva Dosúdilová Mgr. Jozef Dolinský
II.B Mgr. Adriana Dragonová Mgr. Ladislav Dragon
III.A PhDr. Zuzana Hallerová Mgr. Mariana Dubranová
III.B PhDr. Marta Beláková RNDr. Jana Pipíšková
IV.A Mgr. Jaroslav Ježo Mgr. Mária Kubíková
IV.B PaedDr. Adela Čéryová Mgr. Mariana Dubranová

Zadelenie tried v školskom roku 2020/21

2. poschodie

1. poschodie

prízemie

Comments are closed.