Aktuality

Triedne schôdze rodičov

Srdečne Vás pozývame na triedne schôdze rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 23.4.2014 (streda) o 16.30 hod. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka.

Program:

  1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v 3. štvrťroku šk.r. 2013/2014
  2. Triedne výlety, exkurzie, maturitné skúšky
  3. Voliteľné predmety a semináre pre 2.,3. a 4. ročník
  4. Rôzne

V čase od 16.00 do 18.00 hod. sa budú konať konzultácie s vyučujúcimi. Zasadnutie rady rodičov bude o 17.15 hod. v zasadačke na 2.poschodí.

Projekt Comenius – Slovinsko

31.3. – 7.4. 2014 sa koná druhé stretnutie v Slovinsku v meste Koper, ktorého sa zúčastňujú Mgr. Kešiarová, PaedDr. Čéryová  a študenti Boris Baráth (sexta), Gabriela Krišková (II.A), Ľudmila Borošová (septima), Miriam Mazanová, Patrik Miskovics, Bianka Pontyová (III.B)

Comenius MAGIC

Prijímacie konanie 2014/15

V školskom roku 2014/2015 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 28

Zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášku na naše gymnázium riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10. apríla 2014. Termín podania prihlášky platí pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium.
Čítať ďalej…

2% dane z príjmu 2014

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov. Ovplyvníte tým iba rozdeľovanie daní, ktoré by inak plynuli neadresne do štátneho rozpočtu.

Verím, že sa rozhodnete takto podporiť našu školu a neodradí Vás ani nasledujúci postup: Čítať ďalej…

Projekt Comenius

Názov projektu je „MAGIC: Media Awareness Generating Informed Citizens“
Čítať ďalej…

Comenius

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2013/2014

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2013/14

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2013/2014

Triedy