Aktuality

Oznam školskej jedálne

Vyhlásiť sa z decembrových obedov
z organizačných dôvodov
môžete najneskôr
do 11. 12. 2014 (štvrtok)
do 15,00 hodiny!

 

Za pochopenie ďakujeme!

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2014/2015

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2014/15

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2014/2015

Triedy