Aktuality

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky písomných prijímacích skúšok
konaných dňa 9.5.2016 a 12.5.2016

Zoznam prijatých uchádzačov do 4-ročného štúdia pre šk.rok 2016/2017

Čítať ďalej…

Prijímacie konanie

V školskom roku 2016/2017 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 28

Kritériá pre prijímanie…

Ako na 8-ročné štúdium?

Termín odovzdania prihlášok
- do 20. júna 2016.

Radi Vám poskytneme podrobné informácie telefonicky alebo e-mailom a dohodneme osobné stretnutie.

Kontakt:
č.tel. 035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk

Čítať ďalej…

Ako na 4-ročné štúdium?

Termín odovzdania prihlášok
- do 20. júna 2016.

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2015/2016

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2015/16

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2015/2016

Triedy