Aktuality

Projekt Comenius

Názov projektu je „MAGIC: Media Awareness Generating Informed Citizens“
Čítať ďalej…

Comenius

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2013/2014

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2013/14

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2013/2014

Triedy