Aktuality

Zoznam prijatých uchádzačov

Zoznam prijatých uchádzačov
na školský rok 2015/2016
Čítať ďalej…

Termín zápisu do 4-r. štúdia

Zápis do 4-ročného štúdia sa bude konať
dňa 19.5.2015 o 14.00 hod.
2. posch. učebne č. 205, 216, 217

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.
Čítať ďalej…

Prijímacie konanie 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 28

Zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášku na naše gymnázium riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10. apríla 2015. Termín podania prihlášky platí pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium. Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2014/2015

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2014/15

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2014/2015

Triedy