Aktuality

Gymnazisti opäť v Londýne

londyn_2014_17Je už tradíciou, že začiatkom každého školského roka zorganizujú pedagógovia Gymnázia Ľ.J. Šuleka pre študentov jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii. Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2014/2015

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2014/15

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2014/2015

Triedy