Aktuality

Žiaci 1. ročníka

Zadelenie žiakov 1. ročníka do tried

Čítať ďalej…

Otvorenie šk.r. 2014/15

2.9.2014 – utorok

  • 8.00 – príchod žiakov do tried
  • 8.15 – odchod žiakov v sprievode triednych a náhradných triednych učiteľov do Domu MS
  • 8.30 – kultúrny program, slávnostné otvorenie školského roka. Po skončení programu sa žiaci riadia pokynmi triednych učiteľov. Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2014/2015

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2014/15

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2014/2015

Triedy