Aktuality

Rozhovor s riaditeľom
Mgr. Ondrejom Gajdáčom

Noviny Komárňanské listy vo svojom prvom čísle v roku 2017 uverejnili rozhovor s riaditeľom Mgr. Ondrejom Gajdáčom. Začiatok nového roka je vhodnou príležitosťou bilancovať a plánovať nové ciele. O rozhovor sme požiadali Mgr.Ondreja GAJDÁČA, riaditeľa Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka, pretože Čítať ďalej…

“Zlaté” LEGO

Dňa 12. januára 2017 sa náš súťažný tím v zložení Bibiana Grolmusová, Slávka Čertíková, Veronika Maťková, Peter Brančan, Michal Šimko, Viktor Molnár, Adam Répáš, všetci študenti 2.B, pod vedením Mgr. I. Gyurcsovicsovej, zúčastnil Regionálneho turnaja First LEGO League v Bratislave Čítať ďalej…

First Lego League

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka sa prvýkrát zapojilo do medzinárodnej súťaže First Lego League. Súťaž sa skladá z dvoch častí, v prvej časti musia z lega zostrojiť robota, ktorý bude plniť rôzne úlohy na hracej ploche. Druhá časť pozostáva z výskumného projektu na danú tému. Čítať ďalej…

Minister školstva ocenil nášho študenta Filipa Farkasa

Minister školstva, vedy, výskumu a  športu SR Peter Plavčan 14. novembra odovzdal Filipovi FARKASOVI, študentovi Gymnázia Ľ. J. Šuleka, Pamätný list sv. Gorazda, prvého po mene známeho pedagóga slovenského pôvodu. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje žiakom a  študentom za mimoriadne Čítať ďalej…

Matboj 2016

V rámci Šulekových dní sa uskutočnil VIII. ročník školskej matematickej súťaže MATBOJ, dňa 26. októbra 2016 pre 4 – ročné gymnázium a vyššie ročníky 8 – ročného gymnázia a dňa 9. novembra 2016 pre nižšie ročníky 8 – ročného gymnázia. Čítať ďalej…

Otvorená hodina fyziky s tabletmi

12. októbra 2016 zorganizovala predmetová komisia matematiky fyziky a informatiky v rámci Šulekových dní, otvorenú hodinu fyziky v triede Sekunda. Otvorené hodiny slúžia ako inšpirácia a výmena skúseností medzi pedagógmi. Medzi pozvanými nechýbali ani pán riaditeľ, pani zástupkyne a ostatní Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2016/2017

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2016/17

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2016/2017

Triedy