Aktuality

Deň otvorených dverí

8-ročné gymnázium – deň otvorených dverí

Gymnázium Ľ.J. Šuleka v Komárne pozýva piatakov a ich rodičov na deň otvorených dverí v utorok 24. februára od 14.00 – 17.00 hod. Radi Vám poskytneme podrobné informácie o štúdiu na osemročnom gymnáziu. V prípade, ak Vám určený čas nevyhovuje, môžete si s nami dohodnúť iný termín.

Kontakt: tel. 035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk Čítať ďalej…

Prijímacie konanie 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 otvárame:

  • 3 triedy v 4-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 90
  • 1 triedu v 8-ročnom štúdiu s celkovým počtom žiakov 28

Zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášku na naše gymnázium riaditeľovi základnej školy najneskôr do 10. apríla 2015. Termín podania prihlášky platí pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium. Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2014/2015

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2014/15

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2014/2015

Triedy