Aktuality

Triedne schôdze ZRŠ

Triedne schôdze ZRŠ a zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční dňa 17.9.2015 o 16.30 hod.

Pozvánky s programom triednej schôdze ZRŠ rodičia dostanú do 11.9.2015

Školská jedáleň – oznam

Informácie pre stravníkov

Platba za stravné sa uhrádza: mesačne vopred do 15.-ho, suma 25,- €.
Odhlásiť sa z obedov je možné najneskôr deň vopred do 14,30 hod.
Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2015/2016 (27.8.2015)

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2015/16

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2015/2016

Triedy