Aktuality

2% dane z príjmu

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o možnosti venovať 2% Vašej dane z príjmu Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne. Naše rodičovské združenie je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu našej školy.

Takýmto spôsobom môžete finančne podporiť činnosť mimovládnych organizácií bez toho, aby to malo dopad na výšku Vašich príjmov.
Čítať ďalej…

8-ročné štúdium – Deň otvorených dverí

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne pozýva žiakov piateho ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí vo štvrtok 18. februára 2016 od 14.00 – 17.00 hod. Radi Vám poskytneme podrobné informácie o osemročnom štúdiu v našej škole. Ak Vám určený čas nevyhovuje, môžete si s nami dohodnúť aj iný termín.
Kontakt: č.tel. 035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk
Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2015/2016

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2015/16

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2015/2016

Triedy