Aktuality

Triedne schôdze rodičov

Srdečne Vás pozývame na triedne schôdze rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 19.11.2014 (streda) o 16.30 h. v budove Gymnázia Ľ.J.Šuleka.

Program:

  1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2014/2015
  2. Ďalšie informácie (maturitné skúšky, stužková slávnosť, exkurzia V.Tatry, lyžiarsky výcvik, odborné exkurzie a i.)
  3. Rôzne

V čase od 16.00 do 18.00 h. sa budú konať konzultácie s vyučujúcimi.

Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční v zasadačke na 2.poschodí č.d. 206 o 17.15 h.

V záujme našej dobrej spolupráce považujeme účasť každého rodiča za potrebnú. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Gymnazisti opäť v Londýne

londyn_2014_17Je už tradíciou, že začiatkom každého školského roka zorganizujú pedagógovia Gymnázia Ľ.J. Šuleka pre študentov jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii. Čítať ďalej…

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín v školskom roku 2014/2015

Rozvrh

Prehľad tried v šk.r. 2014/15

Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2014/2015

Triedy