Budúcnosť našich fyzikov

Stáva sa už tradíciou, že počas Šulekových dní, ktoré organizuje naša škola, sa konajú rôzne aktivity pre našich študentov. K programu prispievajú aj vyučujúci predmetu fyzika, organizovaním rôznych prednášok a besied. V minulosti to boli prednášky pracovníkov Geofyzikálneho ústavu SAV v Hurbanove pána Dorotoviča a pána Mgr. Petra Dolinského. Ďalej to boli prednášky pracovníkov Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pána Valacha a pána Vidovenca, besedy s našimi bývalými žiakmi, pánom Feketem, úspešným jadrovým fyzikom a pánom Fridrichom Valachom, úspešným účastníkom medzinárodného kola astronomickej olympiády.

24 októbra 2012 sa v rámci Šulekových dní konala na našej škole odborná prednáška na tému astronómie. Prednášku pre nás pripravil a prezentoval Mgr. Marián Vidovenec, astronóm, pracovník Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Pán Vidovenec orientoval svoju prednášku o vzniku vesmíru pre našich seminaristov z tretieho a štvrtého ročníka skôr z filozofického pohľadu. Previedol nás zaujímavou formou postupným vývojom názorov od minulosti, až po súčasnosť. Po prednáške nasledovala beseda v rámci ktorej pán Vidovenec odpovedal na zaujímavé otázky zo strany seminaristov.

Permalink

Comments are closed.