Comenius

Názov projektu je „MAGIC: Media Awareness Generating Informed Citizens“ (vo voľnom preklade: Mediálna výchova je zárukou informovanosti a vzdelanosti občanov). Našim zámerom je poskytnúť študentom možnosť uvedomiť si veľký vplyv, ktorý majú jednotlivé médiá na formovanie rozhodnutí v našom každodennom živote. Budeme skúmať sociálne siete, tlač, televízne programy…

Študenti zdokumentujú podobnosti a rozdiely medzi zisteniami každej zúčastnenej krajiny, budú si vážiť a tolerovať odlišné kultúrne a spoločenské postoje a zvyky. Tým, že si budú viac všímať činnosť médií, budú lepšie rozumieť mediálnemu prostrediu, ktoré sa stáva v európskej spoločnosti čoraz vplyvnejším. V našom projekte budú spolupracovať školy z rôznych častí Európy: Slovensko, Slovinsko, Grécko, Španielsko, Nemecko, Holandsko a Nórsko.

Ďalšie ciele nášho projektu sú:

  • vychovať informovaných a aktívnych občanov, rozumných spotrebiteľov, ktorí sú schopní kritického posudzovania
  • dosiahnuť, aby sa posudzovanie médií stalo prirodzenou zručnosťou, ktorá bude rozhodovať o tom, ako vnímajú médiá a ako na ne reagujú
  • dosiahnuť, aby sa naši študenti stali rozumnými užívateľmi informácií a nie ich bezpodmienečnými konzumentmi
  • zvýšiť povedomie o podobnostiach a odlišnostiach, ktoré existujú medzi jednotlivými partnerskými krajinami
  • napomáhať efektívnej medzinárodnej komunikácii a spolupráci

comenius_loga

Učiteľský a žiacke blogy projektu:

Permalink

Comments are closed.