Š K O L S K É   K O L O    O L Y M P I Á D Y    V   N E M E C K O M   J A Z Y K U

19.11.2018


Kategória 1B

1.miesto  Mikolaj Kiniorski / KVARTA/

2.miesto Alexandra Molnár / KVARTA/

3.miesto Romana Rumanová / KVARTA/

Kategória 2.A

1.miesto Samuel Benedikt Gogola / II.B/

Kategória 2.B

1.miesto Mário Baross / OKTÁVA/

2.miesto Róbert Laskovič / IV.C/

3. miesto Andreas Várady IV.B/


Všetkým súťažiacim blahoželáme a postupujúcim /1.a 2.miesto/ prajeme veľa úspechov v okresnom kole NJO.

 

O K R E S N É   K O L O    O L Y M P I Á D Y    V   N E M E C K O M   J A Z Y K U

1 7 . 1 . 2 0 1 9

Z radov našich študentov sa na postupovom 1.mieste umiestnil len Samuel Benedikt Gogola / II.B/,

ktorý postupuje do krajského kola NJO / 14.2.2019 v Nitre/.


S a m o v i     g r a t u l u j e m e   a  p r a j e m e   v e ľ a   ú s p e c h o v  n a   k r a j i .


Permalink

Comments are closed.