Kontakty – úradné hodiny

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Judita H a l l e r o v á

E-mail: slovgym@gljs.sk

telefón: 035/7731316

konzultačné hodiny: utorok 12,50 – 14,30

(v budove školy 2. poschodie vľavo, č. dverí 204)

About vychpor

vychpgljs456
Permalink

Comments are closed.