Hurá von s Pl@ntNetom!

Informačná kampaň k projektu Hurá von s Pl@ntNetom!

Pl@ntNet:

Pri projekte sme využívali aplikáciu Pl@ntNet. Je to skvelý pomocník pri práci začínajúceho botanika a osoby, ktorá sa podieľa na projektoch typu Citizen Science. Cieľom aplikácie je zistiť druh a názov pozorovanej rastliny. Stačí základná fotografia jej niektorej časti (kvetu, plodu, listu alebo kôry), pár kliknutí a svet záhad botaniky prestáva byť tajomný.

Aplikácia je veľmi intuitívna a spôsob jej fungovania sa nám podarilo veľmi rýchlo zachytiť. Okrem toho, k všetkym údajom o rastlinách, ktoré boli nahraté, majú prístup vedci z celého sveta. Aj takýmito malými príspevkami viete pomôcť v bádaní a poznávaní sveta okolo nás.

Ako sa nám darilo?

V októbri 2020 sme sa od Ivanky Poláčkovej zo Živice dozvedeli, že naše gymnázium vybrali spolu s ďalšími 19 školami spomedzi množstva uchádzačov o zapojenie sa do projektu Hurá von s Pl@ntNetom! Napriek ťažkej situácii vyvolanej pandémiou sme sa snažili o aktívne mapovanie vybraného regiónu individuálne aj v tímoch. Zúčastňovali sme sa online stretnutí a konzultácií. Oslovili sme aj rovesníkov a vylákali sme ich aj do terénu.

Kvôli ťažkej epidemiologickej situácii v regióne sme museli preniesť prostredie práce zo školy a prírody do dištančnej výuky a počítačov. Napriek náročným podmienkam sme sa zúčastňovali pravidelných webinárov a individuálnych meeting’ov.

Ťažké začiatky sme rýchlo prekonali a už v decembri sa nášmu tímu podarilo stretnúť na spoločnom mapovaní terénu. Bolo to naše prvé stretnutie s aplikáciou Pl@ntNet, no oboznámenie sa s ňou bolo rýchle a bezproblémové. Skúmali sme prostredie komárňanských parkov, najmä Anglia-parku a na Námestí M. R. Štefánika. Napriek tomu, že bolo už dávno po vegetačnom období rastlín, podarilo sa nám nájsť viaceré invázne druhy drevín.

Po Novom roku sa však pandemická situácia zhoršila a boli zavedené reštrikcie, ktoré nás veľmi obmedzili. Preto sme sa rozhodli náš tím rozdeliť a pokračovali sme vo forme individuálnych výprav do terénu, medzi inými na Alžbetínsky ostrov.

Spoločne sme sa tak stretli až v marci. Po dlhých mesiacoch strávených pred počítačom sme sa dostali do prekrásnej a okúzľujúcej farebnej prírody, ktorá sa už nachádzala v stave vegetácie.

Po otvorení škôl v máji sme zobrali našich spolužiakov na spoločný výlet do terénu. Ukázali sme im a oboznámili sme ich s aplikáciou Pl@ntNet. Spoločne sme skúmali dreviny v parkoch a prírode a motivovali sme ich do práce v projektoch Citizen Science. Veríme, že tým sme podnietili ich pozornosť a záujem o botaniku.

Poďakovanie:

Veríme, že sa nám vďaka projektu spoločne podarí posunúť latku v oblasti moderného vzdelávania na našej škole opäť trochu vyššie. Ďakujeme Centru environmentálnej a etickej výchovy Živica za organizáciu projektu a za pomoc pri jeho riešení. Taktiež by sme sa chceli poďakovať pani Ing. Zuzane Kartaliovej z Mestského úradu Oddelenia životného prostredia mesta Komárno za odborné vedenie.

 

Prezentácia

INVÁZNE DRUHY RASTLÍN

Permalink

Comments are closed.